Máte otázky?
Volajte 0911 865 404 a my vám radi pomôžeme.
 
 
 
 
ESPEbonus 1
Zľava -20% na batérie
Pri kúpe silgranitového a keramického drezu v ESPE zľava -20% na akúkoľvek silgranitovú príp. keramickú batériu.
 
 
 
ESPEbonus 2
Cena dohodou
Cena je v ESPE len otázkou DOHODY.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTY

Ing. Pavol Puškár - ESPEmarket
Ševčenkova 20,
85101 Bratislava
tel: 0911 - 865 404
espemarket@gmail.com

TOVAR V AKCII

ESPE cena 173,00 EUR
ESPE cena 335,00 EUR

AKO NAKUPOVAT
AKO NAKUPOVAŤ

 

Vitajte! - vyberajte, informujte sa, zjednávajte, budete spokojní s prístupom, kvalitou aj cenou od ESPEmarket!

Základné pravidlo ESPEmarketu:  cenu je vždy možné DOHODNÚŤ individuálne !

 

Jednoduchý postup pri výbere drezu:

1. Šírka skrinky, nad ktorou bude drez umiestnený. Bežná šírka je 45 alebo 60 cm. Podľa toho sú aj rozdelené kategórie jednotlivých drezov. Šírka je dôležitá hlavne kvôli tomu, aby sa do skrinky zmestila vanička drezu.

2. Materiál - silgranit PuraDur, keramika PuraPlus alebo nerez.

silgranit PuraDur -  najtrvrdší a najodolnejší kameninovo-žulový materiál aký sa používa na výrobu drezov. Kamenito-hodvábny, jemne pórovitý povrch je neprekonateľne odolný voči poškriabaniu a rozbitiu, teplovzdorný do 280°C, hygienicky a zdravotne nezávadný a farebne stály. Je dostupný v 10 moderných 100% stálych farebných prevedeniach.

keramika PuraPlus  -  telplovzdorný, hygienicky a zdravotne nezávadný materiál vysokoodolný voči nárazu a poškriabaniu, dostupný v 6 pastelových farbách. 

nerez -  tradičný, vekmi osvedčený materiál používaný v prostredí kuchyne.

3. Všetko ostatné -  design, tvar, veľkosť vaničky, veľkosť odkladacieho priestoru, príslušenstvo,....  - je už závislé len na Vašich predstavách, vkuse a finančných možnostiach

Veľa zábavy pri zariaďovaní kuchyne praje kolektív ESPEmarket!

 

Objednávky:

espemarket@gmail.com,    espe.market@live.com

Objednávku v celkovej hodnote nad 100,- Eur zasielame ZADARMO  na celom Slovensku.

K tovaru v celkovej hodnote do 100,- Eur bude prirátaná dobierka 8,- Eur.

 

Ako  objednať tovar:

  1. vyberiete tovar
  2. výber potvrdíte kliknutím na "do košíka"
  3. vyplníte automaticky ponúknuté údaje potrebné pre uskutočnenie dodávky vybraného tovaru - adresa dodania, spôsob úhrady, výber spôsobu dopravy tovaru na požadovanú adresu
  4. preberiete tovar vopred dohodnutým spôsobom
  5. UPOZORNENIE! - pri preberaní tovaru je potrebné dbať na to, aby bol tovar prevzatý len v neporušenom obale. Prebratím a úhradou tovaru zákazník potvrdzuje vonkajšiu neporušenosť zásielky. V prípade, že obal je porušený, postupovať podľa reklamačného poriadku, to znamená o.i. - buď skontrolovať tovar a jeho neporušenosť v porušenom obale /v každom prípade zdokumentovať porušenú zásielku, teda nafotiť obal/ alebo tovar neprevziať, o čom sa musí spísať na mieste krátka správa so zasieľateľskou službou, prípadne poštovým doručovateľom.

Postup pri reklamácii tovaru:
Zákazník je povinný prekontrolovať a prevziať zásielku iba ak nie je nijako poškodený vonkajší obal. V prípade poškodenia obalu preberte tovar od prepravcu a potvrdte mu doručenie zásielky, avšak okamžite po prebraní prezrite tovar a v prípade poškodenia tovaru túto skutočnosť oznámte na číslo 0911 865 404 prípadne na mail info@kuchynske-drezy.com! V prípade poškodenia tovaru, ktoré bolo zjavné pri preberaní je nutné uviesť výhradu do prepravného listu. Na reklamácie mechanického poškodenia výrobku po podpise dodacieho listu, ktoré nebudú nahlásené do 24 hodín nebude braný ohľad vzhľadom na prepravné podmienky prepravcu!

OBCHODNÉ PODMIENKY

Zaslaním Vašej objednávky potvrdzujete, že súhlasíte s Obchodnými podmienkami ako aj s dodávkou tovaru, ktorý ste si touto formou objednali. Vzájomné vzťahy medzi Vami, ako Kupujúcim, a ESPEmarketom, ako Predávajúcim, sa riadia nasledovými obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obidve strany záväzné:

Predmetom kúpy je tovar, ktorý je presne špecifikovaný v objednávke, vygenerovanej po odoslaní objednávky. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar z ponuky uvedenej v elektronickom obchode a tiež sa zaväzuje dodať nepoškodený tovar a v nepoškodenom obale, ktorý spĺňa normy, predpisy a nariadenia platné na území Slovenskej republiky.

Podmienkou pre naplnenie platnosti objednávky je jej potvrdenie a potvrdenie „súhlasu s obchodnými podmienkami“. V prípade vyššej hodnoty objednávaného tovaru ako 1000,00 € je Predávajúci oprávnený požadovať zálohovú platbu vopred.

Tovar si môžete objednávať kedykoľvek podľa vlastného uváženia. Za bezpečné uchovanie prihlasovacích údajov (meno, heslo) si zodpovedáte vo svojom vlastnom záujme.

Za tovar v celkovej hodnote do 100,- Eur sa účtuje jednotná dobierka 8,-Eur. Tovar v celkovej hodnote nad 100,-Eur zasielame zadarmo dobierkou na celom Slovensku.

Ochrana osobných údajov

Potvrdením objednávky súhlasíte, aby Predávajúci spracoval a uschovával Vaše osobné údaje na dobu neurčitú, v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Potvrdenie objednávky

Objednávka je prijatá do jedného pracovného dňa od jej vytvorenia.

Potvrdenie objednávky je zasielané e-mailom na Vašu kontaktnú e-mailovú adresu, uvedenú v osobnom profile, či vo formulári.

Máte možnosť sledovania stavu a vybavovania svojej objednávky len po prihlásení sa do systému svojim užívateľským menom a heslom. Pri jednorázovom nákupe bez registrácie túto možnosť strácate.

Zrušenie objednávky

Zrušiť objednávku máte možnosť až do doby jej potvrdenia Predávajúcim. Zrušenie objednávky uskutočňujete telefonicky a následne potvrdením zrušenia e-mailom. Zrušenie objednávky po jej potvrdení Predávajúcim je možné iba v prípade, že Predávajúci nedodrží podmienky na dodanie deklarované v elektronickom obchode.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak Vás nie je možné kontaktovať.

V prípade výraznej zmeny kurzu eura voči iným referenčným menám (USD, CZK) od objednania po dodanie tovaru je Predávajúci oprávnený predmetnú objednávku stornovať s udaním dôvodu zrušenia a ponúknuť Vám alternatívu v inej cenovej relácii, pričom nie ste povinný takúto ponuku akceptovať. Predávajúci má právo objednávku stornovať aj v prípade, ak výrobca prestane tovar vyrábať alebo ak výrazne zmení cenu výrobku. V prípade, že ste zaplatili sumu za stornovanú objednávku, je Predávajúci bezodkladne povinný Vám túto sumu v plnej výške vrátiť.

Spôsoby dopravy

Objednaný tovar je možné si vyzdvihnúť na adrese predávajúceho po telefonickej dohode s ním alebo sa zasiela poštovou dobierkou, prípadne zásielkovou službou.

Spôsoby platby

Platba v hotovosti  vodičovi dopravnej spoločnosti alebo poštovému doručovateľovi. Vždy si prosím pripravte potrebný obnos, urýchlite tým predanie zásielky.

 

Dodanie tovaru

Ak je tovar na sklade, bežná dodacia lehota je 3 – 5 pracovných dní, v závislosti od spôsobu dopravy a platby.

Ak tovar nie je na sklade, zvyčajná dodacia lehota je do 10 pracovných dní.

 

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, udaním nesprávnej adresy, prípadne zavinením tretej strany.

Ako kupujúci ste povinný skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od predajcu / kuriéra a potvrdiť nepoškodenú dodávku v úplnom stave svojím podpisom na doklade o prevzatí.

Reklamačný poriadok

Vrátenie tovaru

V zmysle §12 zákona 108/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov:

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tovaru. Odstúpiť môže Kupujúci tak, že túto skutočnosť oznámi Predávajúcemu a to elektronicky na jeho e-mailovú adresu alebo písomne. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru.

Kupujúci je povinný pri odstúpení od zmluvy tovar vrátiť na vlastné náklady predajcovi. Tovar posiela Kupujúci doporučene - nie na dobierku. Tovar musí byť vrátený v pôvodnom a nepoškodenom obale, nesmie byť používaný ani poškodený a musí byť vrátený s kompletným obsahom (príslušenstvo, záručný list, návod a pod.)

V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako v pôvodnom a neporušenom stave a obale, je Kupujúci povinný nahradiť Predajcovi náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (poškodený obal, neúplný obsah, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.). Predávajúci má právo odpočítať si od sumy zaplatenej Kupujúcim za tovar prostriedky nevyhnutne potrebné na uvedenie tovaru do pôvodného stavu.

Predávajúci vráti Kupujúcemu dlžnú sumu v plnej výške v čo najkratšom termíne na účet Kupujúceho.

V prípade, že je tovar poškodený alebo nedodaný vinou kuriérskej služby, je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať si reklamáciu priamo u pracovníka kuriérskej služby.

 

Reklamácie a záruky

Kupujúci je povinný tovar ihneď po jeho prevzatí skontrolovať, aby zistil prípadné poruchy a poškodenia. Za poškodenia vzniknuté prepravcom neručíme. Tovar s viditeľne poškodeným obalom odporúča Predajca Kupujúcemu vôbec nepreberať, prípadne o poškodení vyhotoviť zápis a nechať si ho prepravcom potvrdiť.

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak a vzťahuje sa iba ma výrobné poruchy.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté počas používania, poškodenia spôsobené nesprávnym používaním alebo nesprávnym skladovaním.

Pri reklamácii Kupujúci oznámi reklamáciu Predávajúcemu e-mailom alebo telefonicky. Predmetný tovar pošle Kupujúci na adresu Predávajúceho ako doporučený balík, nie na dobierku. Do zásielky priloží Kupujúci dokument, v ktorom uvedie dôvod reklamácie, svoje kontaktné údaje ako aj doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru u Predávajúceho.

V prípade neoprávnenej reklamácie znáša všetky náklady na dopravu tovaru Kupujúci.

Predávajúci vybaví reklamáciu do 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru. Akékoľvek informácie a otázky vám ochotne zodpovieme na našich e-mailových a telefonických kontaktných miestach.

ZWU2ZTcx